Friedhelm Futterer    Elektronik & Entflechtung    Schachtstrasse 4a    31180 Giesen    Germany    Tel +49(0)5066-6920-81

futterer - elektronik & entflechtung

Angebote & Entwicklung
Friedhelm Futterer

Tel.: 05066 - 6920 - 81
Fax. : 05066 - 6920 - 82

Einkauf & Fertigungsvorbereitung
Pia Futterer
Tel.: 05066 - 6920 - 83
Fax. : 05066 - 6920 - 82

CAD & Entflechtung
Detlef Bothmann
Tel.: 05066 - 6920 - 84
Fax. : 05066 - 6920 - 82

Einkauf & Entflechtung
Carsten Heipke
Tel.: 05066 - 6920 - 87
Fax. : 05066 - 6920 - 82

Auftragsannahme & Buchhaltung
Kerstin Sundermann
Tel.: 05066 - 6920 - 83
Fax. : 05066 - 6920 - 82

Qualitätskontrolle
Andreas Wilde
Tel.: 05066 - 6920 - 88
Fax. : 05066 - 6920 - 82

Friedhelm Futterer * Elektronik & Entflechtung * Schachtstraße 4a * 31180 Giesen
Tel.: 05066 - 6920 - 81 * Fax.: 05066 - 6920 - 82
eMail:
info@futterer-fee.de